• jablonec-zimni-1.jpg
  • jablonec-zimni.jpg
  • zima_2.jpg
  • zima_3.jpg
  • zima_4.jpg
  • zimni-hory1.jpg
  • zimni-jablko.jpg
  • zimni-nalada.jpg

Zprávy za rok

2018

Dobrý start a dobrý rok

Na začátku roku 2018 doznívaly tady v Nove Gorici dozvuky oslav 500. výročí reformace, které probíhaly v říjnu 2017 v místním kulturním domě. Celkově byl pak rok 2018 rokem dalšího růstu a stabilizace naší misijní práce ve Slovinsku.

Rostoucí vliv v regionu

Ve sboru Evangelijski center Nova Gorica se pomalu, ale vytrvale objevovali noví návštěvníci, z nichž někteří ve sboru také natrvalo zakotvili. Návštěvníci přicházeli především na nedělní bohoslužby, které nadále probíhají ve velkém sále radnice v Nove Gorici. V pátek večer se scházíme ke studiu Písma, chvalám a modlitbám v našich sborových prostorech. Lidé v našem regionu vědí o naší dlouholeté činnosti a stále více jich přichází do styku s poselstvím evangelia prostřednictvím rostoucího počtu našich členů nebo návštěvníků. Ve sboru se také vytvořila menší skupina anglicky mluvících návštěvníků (zahranični studenti a podobně), na nedělních bohoslužbách je pravidelně k dispozici překlad kázání do angličtiny.

Číst dál...

2017

Evangelizace ve Slovinsku   

V našem městě jsme letos připravili představení k pětistému výročí reformace, na kterém vystupovala skupina Dar srdce, tvořená křesťany z některých slovinských sborů. Toto umělecké těleso pořádá podobné evangelizační koncerty a divadelní představení s reformační tematikou v mnoha slovinských městech již řadu let.

b_240_174_16777215_00_images_stories_2017_Primoz_Trubar.jpg.jpg

Do kulturního domu v Nové Gorici přišlo tentokrát okolo dvě stě lidí a programu se zúčastnil i starosta, který na začátku krátce promluvil. Zdůraznil, že si Slovinci reformaci připomínají kvůli Primožu Trubarovi, jenž jim vytvořil spisovný jazyk. Starostova přítomnost podepřela slavnostní charakter večera a také postavení našeho sboru ve městě.

Největší slovinský reformátor Trubar byl také ústřední postavou hudebně dramatického vystoupení, jehož obsah byl hluboký a působivý. Kromě četných písní byla hlavním nositelem zvěsti večera divadelní část, v níž skupina Dar srdce  připomněla 95 Luterových tezí a některé důležité fáze ze života Primože Trubara. Hlavní častí představení však byl rozhovor reformátora s třemi soudobými postavami, které  prožívaly životní prázdnotu, rozbité vztahy, cynismus a zklamání. V těchto momentech přinášel „Trubar“ jasné evangelium. Na závěr skupina zazpívala modlitbu „Pane, uzdrav náš národ“. Představení bylo velmi sillné a lidé (většinou nevěřící) během vystoupení mnohokrát hodnotili obsah i provedení spontánním potleskem.

Číst dál...

2015

V roce 2015 jsme pokračovali v uskutečňování vize, kterou nám Pán již delší dobu klade na srdce, tedy zasáhnout evangeliem širší spektrum obyvatel Nové Gorice a okolí a proniknout vedle drogově závislých a jejich rodin výrazněji i k dalším společenským skupinám.

Součástí této strategie byly mimo jiné tematické semináře pro různé cílové skupiny, jako např. seminář pro podnikatele s hosty z Texasu, kterého se zúčastnili lidé nejen z našeho okolí, ale i z ostatních částí Slovinska. Velice úspěšný byl i několikatýdenní manželský seminář s názvem „Láska a úcta“, založený na biblické moudrosti ohledně manželství (viz Ef 5,33), který byl velmi praktický a zdůrazňoval to, že návod k dobrému manželství dává ten, kdo manželství stvořil, tedy Bůh. Jednotlivá setkání se konala po sedm večerů v sále Městského úřadu v Nové Gorici, kde probíhají i naše pravidelná nedělní shromáždění. Seminář byl určen zejména pro veřejnost a skutečně se ho také zúčastnilo mnohem více nevěřících manželských párů než křesťanských, celkem více než třicet účastníků. Při závěrečném večeru všichni hodnotili seminář velice pozitivně a vyprávěli svědectví o tom, jak zapracovávají jednotlivé poznatky do života a jak se věci v jejich manželství proměňují.

Číst dál...

2014

Start do roku 2014

Po celosborových modlitbách a půstu v prosinci 2013 navštívila naše vánoční bohoslužby duševně nemocná žena, která se na konci shromáždění obrátila a byla později úplně uzdravena. To byl povzbuzující závěr roku 2013 a zároveň dobrý start do roku příštího. Všichni jsme očekávali, co pro nás Pán v roce 2014 připravil. Nebyli jsme zklamaní, v průběhu celého roku nás Bůh zahrnoval svojí milostí a mocí.

Nedělní bohoslužby

Pravidelná nedělní odpolední shromáždění se konala stejně jako v několika uplynulých letech v hlavním sále radnice v Nové Gorici. Božím slovem kromě hostů a mimořádných akcí sloužil Petr, občas také naši dva vedoucí domácích skupinek, Vasko a Peter. V nedělních kázáních jsme většinou v několikatýdenních sériích probírali důležitá biblická a praktická témata a základní oddíly Nového i Starého zákona.

Číst dál...

2013

ČERVEN

b_200_150_16777215_00_images_clanky_Slovinsko_1shromSLO.JPGNejvýraznější červnovou událostí v našem sboru Evangelijski center Nova Gorica bylo uzdravovací shromáždění, které se konalo v rámci nedělních bohoslužeb 16. června a na které přišlo asi padesát lidí. Byli jsme svědky nejen několika tělesných a vnitřních uzdravení či osvobození, ale dokonce i dvou nových narození. Od této neděle se k nám trvale připojily dvě ženy, které vydaly svůj život Pánu Ježíši. Jedna z nich přivedla později do sboru i svého muže. Šestičlenný tým v čele s Uwe Dittrichem z „Jesus Gemeinde Dresden“ sloužil mimo nedělního shromáždění také na semináři „Svoboda v Kristu 1“ v pátek a v sobotu 14. – 15. června v našich sborových prostorech.

Modlitby za nemocné 16. 6. 2013

V červnu nás také velice potěšila návštěva z Portugalska – navštívil nás jeden z našich bývalých svěřenců, Marko se svojí snoubenkou. Je jedním z těch, které Pán osvobodil z drogové závislosti. Nyní žije v Portugalsku, kde se ještě před pár lety léčil v programu Teen Challenge. Po skončeném programu teď spolu se svojí budoucí ženou slouží Pánu.  

Číst dál...