• jarni.jpg
  • jnc.jpg
  • unor.jpg
  • unor2.jpg
  • zima_4.jpg

Zprávy za rok

2021-2022

Období covidu

Covid jsme jako sbor přežili celkem OK, velkou měrou k tomu přispělo to, že jsme v tom období měli jak páteční skupiny, tak i nedělní shromáždění na Zoomu. Kromě kázání tam probíhaly i chvály a hlavně se všichni mohli navzájem vidět, a byla tak před i po shromáždění určitá možnost kontaktu, na pátečních skupinách také možnost sdílení všech zúčastněných. Samozřejmě jsme se během té doby ve zvýšené míře snažili propojovat sbor on-line. Mezi dvěma covidovými zimami, tedy v létě 2020 jsme měli nedělní shromáždění na radnici, jako v předchozích letech, většinu času jsme ale byli omezeni maximálním počtem účastníků na 50 lidí, takže jsme měli dvě shromáždění odpoledne, hned jedno za druhým. Byla to mimochodem zajímavá zkušenost, jak dvě shromáždění se stejnými chvalami a kázáním nikdy nebyla stejná, ale každé mělo svoje specifické pomazání.

Číst dál...

2020

24 hodinové uctívání

Na začátku roku 2020 nám dal Pán vizi nepřetržitého uctívání. Koordinovaně se snažíme zaplnit co největší část každého dne. Lidé Boha oslavují ve svých domovech. V Davidově stánku, jak jsme tuto novou sborovou aktivitu nazvali, lidé prožívají úžasné chvíle s Pánem a věříme, že Boží sláva přichází do naší oblasti v čím dál větší míře.

Číst dál...

2019

Budování církve

V roce 2019 jsme pokračovali v budování církve svatých v Nové Gorici. Přesunuli jsme se z fáze velké domácí skupiny, kdy jsme se (s trochou nadsázky) jako dvě kvočny starali o všechna kuřata, do fáze začátku opravdového sboru. Tedy společenství, kde lidé mají své trvalé úkoly, tak jak to v Boží rodině má být. Z tohoto kroku máme velikou radost, protože zdánlivě jednoduchá věc, která se v mnoha jiných společenstvích snadno podaří, zde nebyla vůbec lehká.

Číst dál...

2018

Dobrý start a dobrý rok

Na začátku roku 2018 doznívaly tady v Nove Gorici dozvuky oslav 500. výročí reformace, které probíhaly v říjnu 2017 v místním kulturním domě. Celkově byl pak rok 2018 rokem dalšího růstu a stabilizace naší misijní práce ve Slovinsku.

Rostoucí vliv v regionu

Ve sboru Evangelijski center Nova Gorica se pomalu, ale vytrvale objevovali noví návštěvníci, z nichž někteří ve sboru také natrvalo zakotvili. Návštěvníci přicházeli především na nedělní bohoslužby, které nadále probíhají ve velkém sále radnice v Nove Gorici. V pátek večer se scházíme ke studiu Písma, chvalám a modlitbám v našich sborových prostorech. Lidé v našem regionu vědí o naší dlouholeté činnosti a stále více jich přichází do styku s poselstvím evangelia prostřednictvím rostoucího počtu našich členů nebo návštěvníků. Ve sboru se také vytvořila menší skupina anglicky mluvících návštěvníků (zahranični studenti a podobně), na nedělních bohoslužbách je pravidelně k dispozici překlad kázání do angličtiny.

Číst dál...