• podzim_2.png
  • podzim_3.jpg
  • podzim_5.jpg
  • podzim_6.jpg
  • podzim_7.png
  • podzim_8.jpg
  • podzim_9.jpg
  • podzim_10.jpg
  • podzim_11.jpg
  • podzim_12.jpg

2020

 

24 hodinové uctívání

Na začátku roku 2020 nám dal Pán vizi nepřetržitého uctívání. Koordinovaně se snažíme zaplnit co největší část každého dne. Lidé Boha oslavují ve svých domovech. V Davidově stánku, jak jsme tuto novou sborovou aktivitu nazvali, lidé prožívají úžasné chvíle s Pánem a věříme, že Boží sláva přichází do naší oblasti v čím dál větší míře.

Čas koronaviru a noví spolupracovníci

Koronavirová epidemie nás sice překvapila stejně jako všechny ostatní, nenarušila však duchovní dění v naší oblasti. Tento čas jsme využili k tomu, aby i v této neobvyklé situaci zvítězil Ježíš. Pravidelná shromáždění a skupinky jsme „přestěhovali“ na Zoom a v Davidově stánku ze svých domovů uctívali našeho Boha, který je hoden veškeré slávy.

V poslední chvíli před uzavřením všech letů z USA se vrátil náš syn Štěpán z Pennsylvanie, kde byl dva roky na biblické škole. Na konci března se do Nové Gorice zázračně i přes uzavřené hranice přistěhovala rodina se čtyřmi dětmi z Berlína, která by měla výrazně doplnit náš misijní tým. Jsme za všechny služebníky Pánu velmi vděční.

 

Příprava na další žeň

Každým dnem očekáváme přesun z on-line prostoru zpět k pravidelným shromážděním na radnici, skupinám a dalším aktivitám sboru. Našimi prioritami jsou i nadále evangelizace, další růst nepřetržité služby chval a modliteb v „Davidově stánku“ a samozřejmě další budování sboru se všemi potřebnými stukturami a službami.

Jsme zvědaví, co pro nás Pán připravil v následujícím čase. Vyhlížíme probuzení a mocné Boží jednání, chceme naplnit Jeho plán. Budeme vám moc vděční, když nás podpoříte na modlitbách.

Také nás můžete „navštívit“ na www.ecng.si a Facebooku Evangelijski center Nova Gorica.

S přáním Božího požehnání    

Petr a Eva, Nova Gorica 30. 5. 2020