• kvety-jaro.jpg
  • kvety.jpg
  • leto2web.jpg
  • slide_jaro_mal.jpg
  • stromy.jpg

2015

V roce 2015 jsme pokračovali v uskutečňování vize, kterou nám Pán již delší dobu klade na srdce, tedy zasáhnout evangeliem širší spektrum obyvatel Nové Gorice a okolí a proniknout vedle drogově závislých a jejich rodin výrazněji i k dalším společenským skupinám.

Součástí této strategie byly mimo jiné tematické semináře pro různé cílové skupiny, jako např. seminář pro podnikatele s hosty z Texasu, kterého se zúčastnili lidé nejen z našeho okolí, ale i z ostatních částí Slovinska. Velice úspěšný byl i několikatýdenní manželský seminář s názvem „Láska a úcta“, založený na biblické moudrosti ohledně manželství (viz Ef 5,33), který byl velmi praktický a zdůrazňoval to, že návod k dobrému manželství dává ten, kdo manželství stvořil, tedy Bůh. Jednotlivá setkání se konala po sedm večerů v sále Městského úřadu v Nové Gorici, kde probíhají i naše pravidelná nedělní shromáždění. Seminář byl určen zejména pro veřejnost a skutečně se ho také zúčastnilo mnohem více nevěřících manželských párů než křesťanských, celkem více než třicet účastníků. Při závěrečném večeru všichni hodnotili seminář velice pozitivně a vyprávěli svědectví o tom, jak zapracovávají jednotlivé poznatky do života a jak se věci v jejich manželství proměňují.

Náš sbor také navštívil ke Kristu obrácený bývalý okultista Michael Seidl z Vídně. Jeho přednáška  o neúspěšném hledání v ezoterických naukách i nadpřirozeném tělesném a duševním uzdravení skrze Ježíše přitáhla i ty, kteří jinak běžně akce našeho sboru nenavštěvují.

S Callie Boyd z Prepare International jsme pořádali dvoudenní seminář o výchově dětí, Helmut a Veda Schneider s týmem z mnichovského sboru Jesus der Weg sloužili na semináři o duchovních darech a na uzdravovacím shromáždění. Uwe a Bärbel Dittrich vyučovali celý víkend o přípravě na Boží slávu.

Informace o mimořádných shromážděních a tematických seminářích zveřejňujeme na webových stránkách i našem profilu na Facebooku, takže se o nás dozvídají lidé, kteří nás jinak zatím pozorují jen zpovzdálí. Snažíme se tak dostat do povědomí širší veřejnosti. Na Pánu je, aby jednal v srdcích lidí a přitáhl je k sobě.

Nadále také povzbuzujeme členy našeho sboru k navazování styků s lidmi, kteří jsou přirozeně v jejich okolí s cílem zvěstování evangelia. Tomu byla také věnována celá série Petrových kázání, lidé se zapojují do osobní evangelizace. Je to dlouhodobější záležitost, ale výsledky se pomalu dostavují. Někteří lidé jsou oslovováni více křesťany najednou, někdy je vzrušující poslouchat svědectví, jak zapálení křesťané slouží lidem ve svém okolí. Modlíme se za nemocné, i když nás zatím lidé kontaktují třeba jen s prosbou o modlitby bez výrazného zájmu o evangelium. Někteří jsou uzdraveni a „čekají“ na další příležitost, kdy se jich Pán dotkne. Zaséváme tam, kde vidíme příležitosti v jistotě působení biblického zákona setby a žně.

V uplynulém roce jsme také udržovali a dále rozvíjeli kontakty se všemi sbory a služebníky, kteří přijíždějí podpořit naši misijní a sborovou práci již více let, např. Jesus Gemeinde Dresden, Prepare International z Texasu, Mednarodna krščanska skupnost Ljubljana,  KS Praha, CBH Praha...  Letos se k nim přidali ještě další, nově teď spolupracujeme s Josua Gemeinde Bautzen a také s největším německým sborem Gospel Forum Stuttgart, ke konci roku 2015 náš sbor navštívil jeden z jeho pastorů Christoph Scharnweber s manželkou, se kterými jsme kromě jejich služby ve sboru plánovali možnosti spolupráce v dalších letech. Na shromážděních během roku kázali také služebníci z Drážďan, Mnichova, Vídně, Grazu, Prahy, Texasu. Spolupracujeme i nadále se sbory a organizacemi ve Slovinsku.

Kromě různých mimořádných akcí probíhala během roku pravidelná nedělní odpolední shromáždění, páteční skupiny i dětské nedělní bohoslužby.

Závěr roku vyvrcholil netradičními vánočními bohoslužbami, které připravili vedoucí dětské služby spolu s dětmi. Nádherně vyzdobený sál Městského úřadu a bohatě prostřené stoly přivítaly nejen členy našeho sboru, ale také mnohé návštěvníky. Děti připravily pestrý program, ve kterém nechybělo jasné evangelium ani zvěst o narození našeho Pána. Program zpestřily dvě Eviny žákyně, které na housle zahrály křesťanské písně. Přítomní hodnotili atmosféru celého shromáždění jako plnou Boží přítomnosti.

V roce 2015 jsme usilovně zasévali, v čemž chceme pokračovat i nadále.  Chceme být citliví na Boží vedení a rozumět, kam nás Pán posílá. Velkou výzvou do budoucna zůstávají nejmladší věkové skupiny,  modlitebně nás můžete podpořit kromě jiného právě v přímluvách za děti a mládež.

Kromě webové stránky www.ecng.si   můžete sledovat i náš Facebook profil Evangelijski center Nova Gorica.

Petr a Eva Böhmovi                                                                  Nova Gorica  4. 3. 2016