• kvety-jaro.jpg
  • letoweb.jpg
  • leto_1.jpg
  • leto_2.jpg
  • leto_3.jpg
  • leto_4.jpg

Co je za námi

Ohlédnutí za rokem 2020

Je lepší dívat se dopředu, než se ohlížet zpátky.

Rok 2020 začal vcelku podobně jako jiné roky. Scházeli jsme se ve Spolkovém domě na shromáždění, měli jsme domácí skupinky i modlitební setkání, pracovali jsme s mládeží. Naši dorosťáci a jejich vrstevníci odjeli na lyžařský pobyt o pololetních prázdninách, chystali jsme i lyžařský pobyt mládeže a jarní sborovou dovolenou. Vyšel na nás poslední z turnusů jarních prázdnin, a tak jsem za sněhem vyrazili do Krkonoš. To už byla půlka března, kdy se rychle začala šířit nejistota ohledně nového viru. Z jarních prázdnin jsme se vrátili do jiného světa - do světa, kde děti nechodí do školy, obchody jsou (naštěstí krátkodobě) vykoupené, kdo může, pracuje z domu, a všichni přemýšlejí, jak se chránit. Bylo potěšující vidět solidaritu a ochotu pomáhat. I my jsme se zapojili do šití roušek, různých dobrovolnických aktivit a pomocí.
Život sboru se začal odvíjet v online prostoru, protože Spolkový dům přestal pronajímat prostory. Scházeli jsme se tedy "z gaučů" na skupinky i modlitební setkání. Shromáždění se nekonala, místo toho jsme dostávali každý týden videonahrávku kázání. Krátkou přestávku přineslo červnové rozvolnění, kdy jsme se několikrát sešli v modlitebně propůjčené od jabloneckého sboru ČCE (díky :-)). Občasně jsme se vídali v malých skupinkách venku, jak to bylo dovoleno. Takhle to probíhalo s malými přestávkami až do konce léta.
V září jsme odstartovali v onlinu i shromáždění. Není to ono, co si budeme povídat, ale alespoň něco. V trochu uvolněné atmosféře jsme se ještě sešli v modlitebně propůjčené od CASD (taky díky :-)) a pak už jen monitor, kamera, mikrofon...
Jedinou příležitostí k většímu setkání byla v listopadu účast na smutečním obřadu. Víme, že nejsme jediní s takovou zkušeností. Mnoho lidí přišlo o své blízké, ať už kvůli covidu nebo z jiných důvodů. Vždycky je to ztráta. Uvědomili jsme si, jaká je milost, že naše poslední rozloučení s blízkým člověkem je jen dočasným odloučením, protože máme společnou budoucnost v nebi. Věříme tomu. Máme zaslíbení od Boha. A Bůh je věrný. V Něm je naše radost, naše spočinutí i naše naděje. Tahle nabídka je pro každého, kdo uvěří evangeliu.
Je lepší dívat se dopředu, než se ohlížet zpátky :-).