• jarni.jpg
  • jnc.jpg
  • unor.jpg
  • unor2.jpg
  • zima_4.jpg

Co děláme

V našem sborovém životě se odráží rozmanitost našich osobností, názorů, zálib i věku. To, co ale máme společné, je víra v Ježíše. Scházíme se v neděli na shromáždění (bohoslužbě), děti mají svá dětská shromáždění. Během týdne se setkáváme na „skupinkách“ a modlitebním shromáždění.

Starší děti tráví čas společně i při různých volnočasových a sportovních aktivitách.Máme rádi hudbu, pořádáme výlety, společné pobytové akce a mnoho dalšího.

Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění zahrnuje biblické vyučování o životním stylu, práci a rodině, osobní modlitby a přímluvy; společné chvály (písně) Bohu za jeho dobrotu. Scházíme se každou neděli od 15,30 do 17,30 v Podhorské 66a s výjimkou 1. neděle v měsíci - to si přivstaneme a přijdeme už od 10 h. Podrobnější informace o místu naleznete „zde“. Pokud nás chcete navštívit, jste srdečně zváni!

Nedělní dětská shromáždění

Souběžně s nedělním shromážděním probíhají dětská shromáždění. Děti jsou rozděleny podle věku obvykle na mladší a starší školní. Dětská shromáždění přibližují dětem pravdy Božího slova způsobem odpovídajícím jejich věku. Kromě vyučování, zpívání, her a vyrábění je čas i na svačinku a povídání.

Modlitební setkání

Jednou týdně se setkáváme ke společným modlitbám, prosbám, přímluvám a žehnání. Témat je vždy dost - od osobních potřeb konkrétních lidí až po politickou situaci.

Biblické hodiny

Scházíme se ke studiu Bible a hledáme poklady, které jsou v ní ukryté. Zamýšlíme se nad otázkami křesťanské víry, nad motivy a pohnutkami jednání biblických postav a jaký to vše má význam pro nás a současnou dobu.

Setkání dětí ve věku 10-15 let DOROST

Naše děti a jejich kamarádi se setkávají jednou za 14 dní, diskutují nad Bibli a sdílejí svoje zkušenost s Božím jednáním a samozřejmě hrají hry a podnikají různé akce.

Setkání dětí ve věku 15+ SERVUS

Starší děti se setkávají jednou měsíčně spolu s dalšími vrstevníky z jiných křesťanských církví z regionu.

Další setkání

Pravidelně probíhají také setkání se společnou chválou - písněmi a různá další společná pracovní plánovací praktická setkání :-), aby sbor fungoval, tak jak má.