• jarni.jpg
  • jaro_podzim.jpg
  • slide_jaro_mal.jpg
  • unor.jpg
  • unor2.jpg

Čím žijeme

Stejně jako celý svět i my jsme ovlivněni pandemií Covid-19. Je nám jasné, že nic není jako dřív, a už ani nebude.
Vyzkoušeli jsme si setkávání prostřednictvím počítačových obrazovek a doufáme, že tuto kapitolu v historii sboru budeme moci považovat za uzavřenou. Opět se scházíme ve Spolkovém domě na nedělní shromáždění a doufáme, že se nám podaří obnovit i další aktivity, nebo začít s něčím úplně novým.

Co platilo a doufáme bude platit zas
V našem sborovém životě se odráží rozmanitost našich osobností, názorů, zálib i věku. To, co ale máme společné, je víra v Ježíše. Scházíme se v neděli na shromáždění (bohoslužbě), děti mají svá dětská shromáždění. Během týdne se setkáváme na „skupinkách“ a modlitebním shromáždění.

Starší děti tráví čas společně i při různých volnočasových a sportovních aktivitách.

Máme rádi hudbu, pořádáme výlety, společné dovolené a další akce.

Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění zahrnuje biblické vyučování o životním stylu, práci a rodině, osobní modlitby a přímluvy; společné chvály (písně) Bohu za jeho dobrotu. Scházíme se každou neděli od 15,30 do 17,30 ve Spolkovém domě. Podrobnější informace o místu naleznete „zde“. Pokud nás chcete navštívit, jste srdečně zváni!

Nedělní dětská shromáždění

Souběžně s nedělním shromážděním probíhají dětská shromáždění. Děti jsou rozděleny podle věku obvykle na předškolní, mladší a starší školní. Dětská shromáždění přibližují dětem pravdy Božího slova způsobem odpovídajícím jejich věku. Kromě vyučování, zpívání, her a vyrábění je čas i na svačinku a povídání.

Skupinky

Skupinky jsou vhodnou příležitostí setkat se během týdne. Jsou to přátelská setkání v domácím prostředí u kávy a nějaké dobroty. Společně chválíme Boha písněmi, zamýšlíme se nad otázkami křesťanské víry, diskutujeme, sdílíme se o našich starostech i radostech.