• kvety-jaro.jpg
  • kvety.jpg
  • stromy.jpg

Kdo jsme

Jeden obrázek je lepší než tisíc slov. A co teprve více obrázků! Tady jsou :-).

Křesťanský sbor Dobrá zpráva je křesťanským společenstvím, které se řadí k evangelikálně - charismatickému proudu protestantských církví.

Z historie sboru

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 přišla svoboda hlásat evangelium o smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

Na mnoha místech Československa, i v Jablonci nad Nisou, se pořádaly evangelizace, obvykle s podporou zahraničních křesťanských církví.
V tu dobu se do Jablonce přistěhovaly dvě křesťanské rodiny, které poslechly Boží povolání a jejichž touhou bylo přinést dobrou zpávu o Ježíši. Po evangelizaci se Stevem Ryderem, při které se Bůh dotkl několika dalších lidí, vznikla skupina, která se následně začala scházet v jednom z bývalých agitačních středisek.
Celkové směřování sboru bylo formováno touhou zvěstovat evangelium Ježíše Krista obyvatelům Jablonce nad Nisou a okolí. Kromě běžné každodenní evangelizace organizoval sbor v dalších letech evangelizaci v "modrém stanu" ve spolupráci s Harvest International Ministries, podílel se na evangelizačním tažení "Impresionante!", sloužil v domově důchodců ve Vysokém nad Jizerou, v NVÚ v Jablonci-Rýnovicích. Několik let sloužil evangeliem dětem v Železném Brodě a podporoval misijní působení v Hrádku nad Nisou.
Křesťanský sbor Dobrá zpráva byl nedlouho po svém vzniku registrován jako občanské sdružení a není součástí stávajících či nových křesťanských denominací, je však přátelsky spojen s mnoha křesťany a sbory v České republice i v zahraničí. Od roku 1998 sbor spolupracuje s apoštolským týmem New Covenant Ministries International a se sítí sborů, které jsou na tuto apoštolskou službu napojeny.
Od založení sboru byl pastorem jeden ze zakladatelů sboru Petr Böhm. Koncem devadesátých let prožili Böhmovi povolání do služby ve Slovinsku, konkrétně do města Nova Gorica na jihozápadě Slovinska na hranici s Itálií. Tam se také v roce 2000 přestěhovali a krátce nato založili Evangelijski center Nova Gorica. Tento sbor kromě jiného již několik let slouží drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům.
Po odchodu Petra Böhma do Slovinska byl do čela sboru Dobrá zpráva ustanoven Ing. Pavel Bělina. Od 1. 2. 2009 převzal vedení sboru Ing. Jakub Hauzner. Dne 27. 6. 2010 byl ustanoven za staršího sboru KSDZ.
V současnosti má Křesťanský sbor Dobrá zpráva přes 30 dospělých členů a 15 dětí.