• kvety-jaro.jpg
  • leto2web.jpg
  • leto_1.jpg
  • leto_2.jpg
  • leto_3.jpg

Zamyšlení

Oheň Božieho Kráľovstva

"Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu...Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mier viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu, jednotlive však sme si navzájom údmi."

List Rímskym 12, 1, 3-5

            Už ste videli alebo sami zakladali táborák? Spomínate si, čo a v akom poradí ste k založeniu táboráka potrebovali? Určite by sme potrebovali nejaký papier, štiepky - na drobno nasekané drevo, no a napokon veľké drevené polená. Každá z týchto surovín má iný charakter, iné použitie a iný spôsob horenia.

            Keď zapálime papier, vzbĺkne veľmi rýchlo, vydá dokonca i veľký plameň, no veľmi rýchlo aj zhorí. Ak nestihne "odovzdať" svoj plameň drobnému drevu, plameň - oheň zhasne. Papier sa síce ľahko chytí, no jeho oheň nemá trvácnosť. Pre udržanie plameňa potrebuje drevo.

            Zapáliť drevo, aj napriek tomu, že je na drobno nasekané, už nie je tak jednoduché ako u papiera. Vlastne potrebujeme k tomu papier. Zápalka je príliš slabá na zapálenie dreva. Papier síce sám o sebe tiež nemá veľkú trvácnosť plameňa, na zapálenie drobného dreva ale stačí. Drobné drevo horí oveľa dlhšie ako papier aj napriek tomu, že nemusí mať tak veľký plamenný efekt ako papier.Ak však na toto drobné drevo nepridáme drevené polená, oheň vyhasne a všetko vyšlo nazmar.

            Sú to práve mohutné drevené polená, ktoré udržia intenzitu ohňa na dlhší čas. Zapáliť polená nie je však také jednoduché. Nezapalia sa ani od zápalky, a dokonca ani od papiera. Potrebujú horiace drobnejšie drevo, aby plameň štiepok postupne zapálil tieto polená. Akonáhle začnú horieť, udržia oheň na dlhý čas. K tomu ale, aby začali horieť, potrebovali ako papier, tak drobné drevo. Bez nich by to nebolo možné. V horiacom polene sa naplňuje zmysel horiaceho papiera a drobného dreva. Aj keď papier a drobné drevo sú v dobe horiaceho polena pravdepodobne zhorené, v plameni horiaceho polena sú stále prítomné. Bez nich by totiž poleno nezačalo horieť.

            Mne toto všetko veľmi pripomína Cirkev Kristovú, nás všetkých, mňa a teba. Všetci sme tak odlišní. Boli sme stvorení s rozličnými charekterovými vlastnosťami a darmi pre rozličné situacie a využitie týchto darov. Potrebujeme jeden druhého, aby sme mohli naplniť zámery, pre ktoré sme boli stvorení.

            Jeden môže v Božom Královstve pôsobiť ako papier v ohni. Ľahko vzplanie pre Božie veci, ale aj rýchlo horí. Aby jeho plameň nevyšiel nazmar, potrebuje drobné drevo. "Drobným drevom" pre oheň Božieho Kráľovstva sú tí, ktorí keď sa zapália, dokážu Boží oheň na čas podržať, zintenzívniť a zároveň podať ďalej. Odovzdať oheň ďalej tým, ktorí tak rýchlo nevzplanú, no keď sa rozhoria, dokážu udržať Boží oheň veľmi dlho. 

Všetci sme iný. Čo má väčšiu hodnotu? Papier, drobné drevo alebo polená? Každá táto skupina má nenahraditeľnú hodnotu pri zakladaní ohňa. Ani jedná nemôže povedať, že je viac ako tá druhá. Každý jeden z nás je potrebný a hodnotný pre Božie Kráľovstvo. Potrebujeme jeden druhého, aby sme došli do cieľa. Nemôžme povedať: "Nepotrebujem ťa! Vystačím si sám!" Rovnako ako ani papier nemôže povedať drevu: "Nepotrebujem vás, postačím si!" A zas naopak polená či drevo nemôžu povedať papieru: "Nepotrebujeme ťa, veď nevydržíš dlho horieť." Drobné drevo si nemôže povedať: "Ja som najlepší, nie som ani ako papier, ani ako poleno." Veď keby nebolo papiera, drobné drevo by nechytilo oheň. A keby nebolo polena, oheň drobného dreva by nemal dlhú trvácnosť a vyhasol by. V Božom Kráľovstve sú potrební  ľudia v "pozícii" papiera, drobného dreva i polena.

            Neviem, v ktorej z týchto "pozícii" nájdeš  ty sám seba. A možno máš z každej kúsok a Boh si podľa situácie a Jeho vôle tu alebo onu pozíciu používa. Jedno je však isté. Keď všetci spoločne horíme a budeme horieť Božím ohňom pre Jeho Kráľovstvo, prestaneme si tak veľmi zakladať na našej osobnej výnimočnosti a viac sa budeme tešiť zo spoločného jednotného diela. Možno naša časť nie je alebo nebude tak vyditeľná, ale pre spoločné dielo Božieho Kráľovstva má a bude mať nenahraditeľnú cenu. Tak ako v konečnom rozhorenom táboráku nie je vidieť papier a možno ani drobné drevo, ale skrze plameň, ktorý spolu roznietili a odovzdali ďalej, sú stále prítomné v spoločnom ohni. Prajem každému jednému z nás, aby sme našli svoje miesto v Božom ohni Jeho Kráľovstva. Aby sme vedeli, ako ten Boži oheň roznecovať a odovzdávať ďalej.