• kvety-jaro.jpg
  • letoweb.jpg
  • leto_1.jpg
  • leto_2.jpg
  • leto_3.jpg
  • leto_4.jpg

Evangelium obrazem

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán,

a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,

budeš spasen. (Bible)